Poistenie vozidiel

Pre našich klientov poskytujeme široké produktové portfólio.

Poistenie vozidiel

Povinné zmluvné poistenie (PZP) – (zodpovednosti za škodu spôsobenou prevádzkou motorového vozidla) – zákonné poistenie, je finančná ochrana vodiča, držiteľa, alebo majiteľa motorového vozidla pre prípad vznesenia nároku poškodeného na náhradu škody na zdraví, usmrtením, na majetku alebo ušlom zisku, spôsobenej poisteným vozidlom. Poistné plnenie sa vždy vypláca priamo poškodenému, nikdy nie poistenému. PZP vozidla sa riadi zákonom o povinnom zmluvnom poistení č. 381/2001.

K PZP je možné navyše doobjednať rôzne pripoistenia :

  • Poistenie úrazu vodiča: Toto poistenie kryje zranenia a náklady na liečbu vodiča a prípadného spolujazdca v prípade, že sa pri nehode zrania.  Toto poistenie je dobrovoľné a ponúka dodatočnú ochranu pre vás a vašich spolujazdcov.
  • Poistenie úrazu cestujúcich: Toto poistenie kryje zranenia a náklady na liečbu ostatných osôb cestujúcich vo vašom vozidle v prípade nehody. Je dobrovoľné a poskytuje ochranu pre vašich pasažierov.
  • Poistenie skiel: Toto poistenie kryje opravu alebo výmenu poškodených skiel na vašom vozidle, ako sú predné, bočné alebo zadné sklá. Je užitočné v prípade prasknutia skla spôsobeného kamienkami, vandalizmu alebo iných situácií.

Havarijné poistenie (KASKO)
Poistenie finančnej straty (GAP)
Poistenie domácnosti
Poistenie nehnuteľnosti
Poistenie stavieb
Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania
Cestovné poistenie
Poistenie zodpovednosti za škodu
Životné a úrazové poistenie

Podnikatelia

Poistenie majetku
Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu
Poistenie prerušenia prevádzky
Stavebné a montážne poistenie
Poistenie strojov a elektroniky
Poistenie prepravy zásielok

Úvery a leasing

Bezúčelový úver
Hypotekárny úver
Leasing osobných, nákladných vozidiel a strojov

Prejsť na začiatok