Služby

Poistenie

Odborné poradenstvo v oblasti poistenia
Spracovanie návrhu poistnej zmluvy s vybranou poisťovňou
Konzultačné a poradenské služby v oblasti poistenia po celú dobu platnosti poistnej zmluvy
Asistencia pri likvidácii poistných udalostí
Spolupráca pri príprave podkladov a následná analýza rizík
Aktualizácia a modifikácia poistnej zmluvy podľa potrieb klienta

Úvery


Odborné poradenstvo v oblasti úverov
Spolupráca pri sumarizácii podkladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o úver
Konzultačné a poradenské služby v oblasti úverov pred podpisom úverovej zmluvy a počas celej doby platnosti úverovej zmluvy
Vypracovanie ponuky financovania
Asistencia pri podpise zmlúv v banke

Leasing

Odborné poradenstvo v oblasti leasingu
Vypracovanie leasingovej ponuky

Slide
Official info

TOBS s.r.o.
Holíčska 15
Bratislava 851 05

+421 917 975 119

info@pluspoistenie.sk

Otváracie hodiny

Pon - Ned : Nonstop

Prejsť na začiatok